Wie helpt minister Blok aan verkoop en transformatie van 2,8 miljoen m2 vastgoed?

 

29-08-2014

Met een nieuwe strategie wil minister Blok van Wonen en Rijksdienst nieuwe bestemmingen vinden voor leegkomende rijkskantoren, kazernes en defensieterreinen, gevangenissen, rechtbanken en andere panden van het Rijk. In totaal gaat het om 900.000 m2 kantoren en 1,9 miljoen m2 overig vastgoed dat Blok voor 2020 wil afstoten. “Het verkopen en transformeren vraagt wel veel creativiteit en durf van overheden en bedrijven. Want de komende jaren komen er veel panden en terreinen leeg, terwijl de marktomstandigheden nog moeilijk zijn”, aldus Blok in een brief aan de Tweede Kamer gisteren.

Hij vraagt daarom gemeenten, provincies en bedrijven mee te denken en met oplossingen te komen. Met Zwolle en Den Haag maakt hij binnenkort al afspraken. Het nieuwe Rijksvastgoedbedrijf – op 1 juli van start gegaan – ontwikkelt nieuwe methoden en instrumenten voor verkoop, herbestemming (andere functie) en transformatie (fysieke verandering) van vastgoed dat het Rijk niet meer nodig heeft.

Minder ruimte nodig

De overheid wordt kleiner; er komen minder ambtenaren en door flexwerken kunnen zij met minder kantoorruimte toe. Het Rijk heeft tot 2020 dertig procent minder kantoorruimte nodig. Door panden af te stoten kan het Rijk vanaf 2020 elk jaar 170 miljoen euro besparen. Veel rijkskantoren liggen op goede locaties bij het openbaar vervoer of bij stadscentra.

Verder sluit Justitie de komende vijf jaar ongeveer 30 penitentiaire inrichtingen (gevangenissen, huizen van bewaring, overige instellingen). Al eerder zijn in verschillende regio's rechtbanken overbodig geworden, soms in fraaie monumentale panden. Bij Defensie komen er door sluitingen en verhuizingen verschillende kazernes en terreinen leeg.

Het verdwijnen van rijkskantoren heeft gevolgen voor regionale werkgelegenheid en economische ontwikkeling. Nieuwe functies voor leegkomende panden geven weer een impuls aan een wijk, gemeente of regio. Verder levert het transformeren van elk pand ook werkgelegenheid in de bouw op.

Rond leegstaande panden dreigt verloedering en onveiligheid. De overheid kan dat soms voorkomen door panden tijdelijk een andere functie te geven. Tijdelijke activiteiten in een gebouw zijn goed voor het pand en de leefbaarheid van de omgeving. Bovendien zijn er dan tijdelijke huurinkomsten en er is tijd om te zoeken naar een oplossing voor de langere termijn.

Verschillende verkoopinstrumenten

-Directe verkoop (voorbeeld: oude rechtbank op toplocatie in centrum Amsterdam);

-Tijdelijk een andere functie (kantoor Binckhorsthof Den Haag met bedrijven in dans, muziek en sport);

-Herbestemming (van belastingkantoor naar studenten- en starterswoningen, Utrecht);

-Ttransformatie (van munitiemagazijnen naar zorginstelling in de natuur, Ommen);

-Gebiedsontwikkeling (vliegkamp Valkenburg wordt duurzame woonwijk, Katwijk).

Blok: “Het Rijk moet transparant, openbaar en marktconform werken, zonder de markt te verstoren. Bovendien is de Rijksoverheid zelf geen projectontwikkelaar. Alle inzet van het Rijk om vrijkomende panden en terreinen een tweede leven te geven, zullen uiteindelijk door de markt uitgevoerd moeten worden. Samenwerking tussen overheden en bedrijven is nodig om tot creatieve en haalbare voorstellen te komen.”

Illustratie betreft voormalig kantoor van CBS in Zoetermeer, het grootste leegstaande kantoor van Nederland. Stond voor €26 miljoen in de boeken bij het Rijk en is uiteindelijk verkocht voor €6,4 miljoen aan een ontwikkelaar.

 

Bron: www.vastgoedjournaal.nl