Huisvesting voor vluchtelingen bouwen? U krijgt ruim €6000 subsidie per vluchteling

Gemeenten, woningcorporaties en andere verhuurders kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen voor de bouw van woonvoorzieningen voor vluchtelingen met een verblijfsstatus (vergunninghouders). De bouw mag nieuwbouw zijn of de verbouw van kantoren of andere gebouwen tot woonvoorziening, geschikt voor minimaal 4 vergunninghouders.

Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op dit moment vergroot de instroom van asielzoekers de druk op de woningmarkt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stimuleert met deze subsidieregeling de bouw van extra woonruimte. Het is één van de maatregelen waarmee de rijksoverheid de doorstroom van vergunninghouders van asielzoekerscentra naar huisvesting in gemeenten versnelt en daarbij ook de verdringing van reguliere woningzoekenden in de sociale huursector wil voorkomen.

Hoeveel subsidie is er?
Er is €87,5 miljoen beschikbaar. Verhuurders krijgen per gehuisveste vergunninghouder €6.250 aan subsidie. Met dit budget kan huisvesting worden gebouwd voor 14.000 vergunninghouders, die nu nog in asielzoekerscentra op een woning wachten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering. De ‘Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders’ is open vanaf 1 februari 2016 tot en met 31 december 2020.

 

Bron: www.vastgoedjournaal.nl