Retailscan: Leegstand stabiliseert in Arnhem

 

3-5-2016
 
De leegstand is het afgelopen jaar in Arnhem gestabiliseerd. Het aantal te huur staande panden is zelfs licht afgenomen. Niet alleen het aantal panden dat leegstaat is gestabiliseerd, ook de totale oppervlakte. Ondanks het verdwijnen van een aantal grote formules heeft dit in Arnhem niet geleid tot extra leegstand en aanbod. Dit komt doordat de meeste winkels doorstarten onder nieuwe eigenaren. Zo blijkt uit de jaarlijkse retailscan van Strijbosch Thunnissen Research.
 
Vastgoedjournaal zet voor u enkele opvallende zaken uit de retailscan op een rij. Onderaan het artikel kunt u het volledige rapport downloaden.
 
Verversing
De onderzoekers zien een snelle verversing van het winkelbestand, waarbij de zelfstandig ondernemers verantwoordelijk zijn voor veel nieuwe invullingen. De nieuwe invullingen bestaan in toenemende mate uit horeca en leisure.
 
Kritisch
Een trend die naar voren komt is dat huurders kritischer worden ten aanzien van vestigingslocaties. Waar deze partijen voorheen nog bereid waren concessies te doen op bijvoorbeeld een winkelstand, eisen partijen in de huidige marktomstandigheden de best passende locaties. Indien deze locaties niet voor handen zijn, besluit men om niet te huren.
 
Leegstand 200 m2
In 2015 was er een toename van leegstand in grotere winkels van meer dan 200 m2 oppervlakte. Het jaar ervoor stonden juist winkels met een oppervlakte tussen de 51 en 100 m2 leeg. Uit een nadere analyse door de onderzoekers blijkt dat de leegstand van deze grotere winkels met name is gelegen op B- en C-locaties, waar juist meer vraag is naar kleinere winkels. Op A-locaties staan er in Arnhem nauwelijks grote winkels leeg.
 
Zelfstandig ondernemers
In 2014 zagen de onderzoekers dat een groot deel van de transacties zelfstandig ondernemers betrof. In 2015 zet deze trend door. Daarnaast is opvallend dat zo’n 78% van de winkeltransacties een nieuwe winkel betreft, dus geen verplaatsing van een bestaande winkel. Dit betekent dat het winkelbestand in hoog tempo vernieuwt. Behalve bij winkelketens, dit betreft relatief vaker verplaatsingen van bestaande winkels.
 
Verkoopkanaal naar belevingsgebied
Een andere ontwikkeling die doorzet volgens de onderzoekers is de functie van de binnenstad. Vanwege de opkomst van online winkelen is er geen sprake meer van de binnenstad in ‘moeten’ om aankopen te doen. Daarom veranderen de beweegredenen om naar de binnenstad te trekken. Onderzoekers verwachten dat in de toekomst de horeca een groter onderdeel gaat uitmaken van het winkelgebied. In vergelijking met winkelgebieden in andere West-Europese steden is er in Nederland nog ruimte om te groeien. 
 
Onderzoeker Peter van Yren voegt hier telefonisch aan toe in gesprek met Vastgoedjournaal: “De trends die in Arnhem aanwezig zijn, zijn typerend voor de rest van Nederland. Er is een verschuiving gaande van verkoop- naar belevingsgebied. Het is belangrijk dat de binnenstad leuk wordt gemaakt, horeca is hierbij een goede toevoeging, maar ook zelfstandig ondernemers. Zij trekken een ander publiek en hebben een andere drive dan retailketens. Dit komt alleen maar de aantrekkelijkheid van de binnenstad ten goede. Vijf winkels die hetzelfde t-shirtje verkopen voegt niet veel toe aan de binnenstad.” 
 
Toekomstvisie
De medewerkers van Strijbosch Thunnissen Research zien in Arnhem vooralsnog geen verdere toename van de leegstand. Wel verwachten ze dat een aantal retailers in moeilijkheden zal komen, waardoor de leegstand op korte termijn nog iets toe kan nemen, met name op C-locaties. Desgevraagd naar voorbeelden door Vastgoedjournaal zegt Van Yren: “Ketens die hun zaken op goede orde hebben, zoals H&M en Zara, zullen niet snel omvallen. Maar als het assortiment wat achter blijft en de ketens hun zaken zijn niet goed op orde hebben, dan kunnen ze omvallen. Ik verwacht dat het aanbod winkels in mode en schoenen nog wel zal uitdunnen. Maar concrete namen heb ik niet.” 
 
Ook zal wonen een belangrijkere rol spelen in Arnhem, in de afgelopen 3 jaar zijn er veel winkels en kantoren omgebouwd naar een woonfunctie. Hierdoor zijn er meer dan 400 wooneenheden bijgekomen in en rondom het centrum.
 
Het uitgebreide rapport is hier te lezen.
 
Bron: www.vastgoedjournaal.nl