Leegstand bestrijden door complete make-over

4-7-2016

Ruim tien jaar geleden voorspelde vastgoeddeskundige prof. dr. Piet Eichholtz van de Universiteit van Maastricht al dat leegstand op de kantorenmarkt structureel zou zijn. Hij stelde toen in het blad Facility: "Als het zo doorgaat is Nederland straks de Borinage van de 21ste eeuw en wordt het landschap over twintig jaar gedomineerd door leegstaande bedrijventerreinen." Een bijdrage van Harold Koers van de Koers Groep, een transformatie-, renovatie en revitalisatiespecialist in het kader van Themamaand juli over Transformatie en Renovatie.

Een landschap dat blijvend is aangetast door economisch gedreven vastgoed dat niet meer nodig is. We zijn inmiddels tien jaar en een flinke financieel/economische crisis verder en het gelijk van Eichholz lijkt zich steeds duidelijker af te tekenen. De leegstand in kantorenland is alleen maar verder toegenomen en zal, in de ogen van Eichholtz, verder toenemen. Ook al herstelt de economie zich. Want, zo stelde hij tien jaar geleden reeds: de leegstand is structureel en wordt mede veroorzaakt door demografische ontwikkelingen. Cijfers over de periode 2000-2050 vertonen een dalende vraag naar kantoorruimte, terwijl deze over de afgelopen vijftig jaar een voortdurende, gestage groei hebben laten zien. Een afnemende beroepsbevolking leidt, voor handhaving van een redelijk gezonde kantorenmarkt, bijna automatisch tot een dalende vraag. Wat geldt voor kantoorruimte, geldt zo langzamerhand overigens ook overduidelijk voor winkelruimte. Ook hier is de leegstand de laatste jaren fors toegenomen.

Herontwikkeling en transformatie
Of het nu gaat om een gebruiksfunctie die niet meer passend is, of het niet meer voldoen aan de technische eisen van deze tijd; herontwikkeling en transformatie bieden dan nieuwe kansen en mogelijkheden. Er zijn dan wel de nodige bouwkundige uitdagingen, die opgepakt moeten worden om ervoor te zorgen dat het vastgoed weer aan de gewenste eisen en gebruiksmogelijkheden voldoet. Een tamelijk specialistische tak van sport, volgens Harold Koers van de Koers Groep die zich in de afgelopen decennia ontwikkelde tot een belangrijke speler op dit terrein van de vastgoedsector. Met name op het gebied van complexe transformatie-, renovatie en revitalisatieopdrachten. Harold

Koers: ”We richten ons daarbij niet alleen op esthetische, technische of gebruiksaspecten, maar ook op de kwaliteit van de installaties of de constructieve staat van het vastgoed. Wij hebben grote ervaring op al deze gebieden en kunnen op creatieve wijze invulling geven aan transformatie- en herontwikkelingsprojecten, zoals de transformatie van een leegstaand bankgebouw tot appartementen of een kantoorgebouw tot studentenhuisvesting.” Ook de overheid stimuleert de laatste jaren de transformatie van kantoren en heeft hiertoe samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het Expertteam Kantoortransformatie opgericht. Dit team richt zich overigens ook steeds meer op de transformatie van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen en verzorgingstehuizen. Want ook op het gebied van maatschappelijk vastgoed neemt de leegstand toe.

 

 

Bron: www.vastgoedjournaal.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERONTWIKKELING KOERS GROEP TRANSFORMATIE