Verkoop SZW-kantoorkolos aan outsider ontaardt in soap

ministerie SZW vanaf NWO

31-10-2016

Onverwachte ontwikkelingen rond het 69.000 m2 grote gebouw van het voormalig ministerie van Sociale Zaken in Den Haag. Dat is gegund aan Litoro, een outsider in het vastgoed, maar krijgt nu plotseling rugdekking van Meijer Realty Partners (MRP) als ontwikkelpartner. “We beginnen met een schone lei”, zegt Bart Meijer van MRP. Er is ook onvrede over de gang van zaken.

Afgelopen vrijdag bleek uit een brief van de Haagse wethouder Joris Wijsmuller aan de gemeenteraad dat het enorme leegstaande gebouw van architect Herzberger aan de Anna van Hannoverstraat behouden zal blijven en niet gesloopt. In de zomer heeft het Rijksvastgoedbedrijf, de eigenaar van de kantoorkolos, het gebouw in een tenderprocedure toegewezen aan Litoro Investments.

Litoro, een tot dan toe onbekende partij uit Schoonhoven zonder trackrecord in projectontwikkeling, deed van alle bieders het hoogste bod van €23 miljoen en was bereid te voldoen aan de gestelde voorwaarden waaronder de huisvesting van 350 statushoudende asielzoekers in de eerste vijf jaar. Daarna zou Litoro in samenwerking met de Rotterdamse Conceptpluggers en de Zwitserse Turicum Immogroup het gebouw grotendeels slopen voor een combinatie van laagbouw en twee torens waarbij 70% voor huur- en koopwoningen en de overige 30% zou worden gevuld met winkels, horeca en bedrijfshuisvesting. Maar de koop zou alleen doorgaan wanneer de gemeente Den Haag ook de voorliggende transactie goed zou keuren.

Sloop toch niet toegestaan
Uit de brief van Wijsmuller komt onverwachts naar voren dat de gemeente Den Haag sloop toch niet accepteert omdat in het kader van duurzaamheid hergebruik gestimuleerd wordt. Ook blijkt uit de brief dat de termijn waarbinnen de koop ongedaan kon worden, inmiddels is verstreken. Litoro mag het overnemen en heeft ingestemd met de nieuwe voorwaarden van de gemeente zoals het behoud en herontwikkeling van het uit 1990 stammende huidige gebouw naast de huisvesting gedurende vijf jaar aan 350 statushouders.

Om een nieuw herontwikkelingsplan te maken is Meijer Realty Partners (MRP) aan boord gekomen. Bart Meijer van MRP hierover: “We zijn in vergevorderde onderhandelingen met Litoro om samen hierin op te trekken. Als wij overeenstemming bereiken, ik verwacht ergens deze week, dan blijft Litoro de koper en nemen wij de vastgoedontwikkeling voor onze rekening. Wij beginnen met een schone lei”. Dat betekent dat de eerder genoemde partijen als de Conceptpluggers en Turicum niet meer in beeld zijn. MRP is het ontwikkelbedrijf van vader Ton en zoon Bart Meijer en is bezig aan een grote expansie. Eerder dit jaar nam MRP de ontwikkelpoot over van verzekeraar ASR en in 2015 kocht het de Haagse Megastores van ING Real Estate.

Meijer van MRP benadrukt tegenover VJ dat zijn bedrijf niet als mede-koper van het SZW-complex te boek zal staan of bijdraagt aan de aankoopfinanciering. “Litoro zal alleen het koopcontract ondertekenen.”

Streng
De kwestie wie de koper is luistert vrij nauw omdat de voorwaarden die het Rijksvastgoedbedrijf stelt bij het Biedboek.nl streng zijn. Op Biedboek.nl staan alle de te verkopen objecten van het Rijksvastgoedbedrijf met daarin de voorwaarden voor de bieding en de bestemmingsmogelijkheden.

Mocht de gemeente Den Haag er niet uitkomen met de beoogde koper dan moet het hele biedproces overnieuw gedaan worden. Het is mogelijk dat het Rijksvastgoedbedrijf niet meer de eis stelt dat de eerste vijf jaar 350 statushouders in het gebouw moeten worden opgevangen. Die eis drukte de prijs. Als het zover zou komen heeft de gemeente een extra probleem erbij omdat het dit jaar al meerdere duizenden vluchtelingen onderdak moet bieden. Maar volgens Frank Wassenaar, woordvoerder van het Rijksvastgoedbedrijf, is dat niet het geval en vindt de overdracht van het vastgoed binnen enkele weken bij de notaris plaats. Dan zal ook de €23 miljoen moeten zijn overgemaakt.

Onvrede over gang van zaken
Toch is er behoorlijk wat onvrede over de gang van zaken rond het SZW-complex. Eén ervan is Ron Bakker, CEO van het bedrijf RBR Real Estate, die mee heeft geboden. “Het RVB verkoopt het gebouw en gunt het aan een schimmige bv die nergens aan voldoet, geen trackrecord met dit soort grote herontwikkelingsprojecten heeft en zakendoet met een onbekende Zwitserse partij. Wij voldoen wel aan alle voorwaarden zoals het gestelde in het Biedboek maar werden afgeserveerd omdat onze bieding met ruim €19,5 miljoen te laag was.”

Woordvoerder Wassenaar van het Rijksvastgoedbedrijf ontkent dat de tender dubieus is verlopen. “Litoro voldeet aan alle door ons gestelde voorwaarden en de Nota van Uitgangspunten van de gemeente Den Haag. Ze hebben het hoogste bod gedaan dat boven de taxatiewaarde uitkwam.” Het bezwaar van Bakker dat het gegund wordt aan een totaal onbekende partij in het vastgoed was voor het Rijksvastgoedbedrijf geen reden om niet met Litoro in zee te gaan. “Ook onbekende partijen mogen meebieden. Het is niet zo dat we de deal alleen aan bekende vastgoedpartijen gunnen. Ook is het onjuist dat we alleen de partij met het hoogste bod de koop hebben gegund. Zo hadden we een andere bieder die meer bood dan Litoro maar zoveel ontbindende voorwaarden aan stelde dat we hier niet in meegingen.”

Ook een andere partij die achter het net viste, Innoldvest BV uit Arnhem, heeft afgelopen zomer een boze brief gestuurd aan de gemeente Den Haag waarin het stadsbestuur wordt opgeroepen niet akkoord te gaan met de sloop en nieuwbouw op het terrein. “Wij maken hier bezwaar tegen, omdat wij vinden dat halverwege een biedingsprocedure niet de spelregels mogen worden veranderd. Er is niet gesproken over een mogelijkheid van sloop om hier vervolgens nieuwbouw van wooneenheden te realiseren”, zo citeert de lokale nieuwszender Den Haag FM uit de brief. “Wij denken dat dit mooie, stijlvolle en karakteristieke pand, welke onder architectuur is gebouwd, niet zomaar mag worden gesloopt”, aldus Innoldvest.

Een paar maanden later blijkt nu dat de gemeente Den Haag sloop toch niet toestaat – ook al stond daar niets over in de Nota van Uitgangspunten - maar is de deal toch gegund aan Litoro.

Juridisch geschut
Bakker van RBR Real Estate is de onverkwikkelijke gang van zaken en het gedraai van de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf meer dan zat. Hij overlegt nu met een ‘topadvocaat’ welke juridische mogelijkheden hij heeft om de door hem gewraakte uitkomst van de bieding aan te vechten. Wassenaar van het Rijksvastgoedbedrijf: “We staan helemaal in ons recht. Dat zal ook bij de rechter standhouden mocht het zover komen.”

Litoro was niet bereikbaar voor commentaar.

Bron: www.vastgoedjournaal.nl