Amsterdam wil als eerste stad in de wereld rendabele circulaire economie

30-11-2016

Circulariteit lijkt het nieuwe mantra te worden voor iedereen die met vastgoed bezig is. De gemeente Amsterdam wil voorop lopen en presenteert als eerste stad ter wereld 23 circulaire projecten.

Met die projecten wil de gemeente laten zien dat circulaire economie mogelijk is en zelfs rendabel. Circulariteit is volgens de stad nodig omdat grondstoffen schaars worden terwijl de wereldbevolking blijft groeien.

“De huidige economie is nog gericht op het verbruiken van spullen: van grondstoffen wordt een product gemaakt, dat aan het eind van zijn levensduur wordt weggegooid. In een ‘ circulaire economie’ worden grondstoffen en materialen steeds weer hergebruikt en wordt de energie de daarvoor nodig is duurzaam opgewekt”, aldus de gemeente in een publieke mededeling.

Om te bewijzen dat een circulaire economie mogelijk is en tegelijk uit te vinden hoe om te gaan met daarvoor bestaande hindernissen in bijvoorbeeld wetgeving, zijn vandaag 23 projecten gepresenteerd.

Een greep uit de projecten
Veel van de projecten hebben te maken met de bouwsector. Juist in de bouw worden enorm veel materialen de stad in- en uitgevoerd, en kan er veel worden gedaan aan hergebruik. Daarom wordt een nieuwe methode van TNO om in kaart te brengen welke bouwmaterialen er eigenlijk allemaal in bestaande gebouwen zitten, getest in het transformatiegebied Haven-Stad.

Meer concreet wordt vanaf volgend jaar al het beton dat bij wegwerkzaamheden uit de Amsterdamse straten komt, hergebruikt. Ook zullen de in 2011 uitgebrande panden van restaurant Vondeltuin in het Vondelpark circulair worden gesloopt, waarbij zoveel mogelijk bouwmaterialen uit de panden ter plaatse hergebruikt gaan worden. 

Materialenpaspoort
Bij sloop, nieuwbouw en renovatie van gemeentelijk vastgoed gaat worden onderzocht hoe materialen te hergebruiken, en een ‘materialenpaspoort’ voor gebouwen te ontwikkelen, waardoor iedereen altijd kan zien waar een gebouw van gemaakt is en wat er weer uitgehaald kan worden als het gebouw wordt afgebroken.   

 

Bron: www.vastgoedjournaal.nl

 

 

 

CIRCULAIRE ECONOMIE GEMEENTE AMSTERDAM MATERIALENPASPOORT