Gemeenteraad zegt ja tegen volgende stap Holland Outlet Mall in Zoetermeer

24-1-2017

Na een wekenlange rapportenoorlog over de haalbaarheid en impact van een toekomstig Holland Outlet Mall, was afgelopen maandagavond de stemming in de gemeenteraad. VJ was erbij en zag hoe met 28 stemmen voor en 11 stemmen tegen, de volgende stap is gezet in de ontwikkeling van het FOC in Zoetermeer. 

De raadsvergadering was druk bezocht door voor- en tegenstanders van de plannen voor het HOM. Nadat 9 insprekers hun zegje hadden mogen doen over de impact van het HOM, was het woord aan de verschillende raadsleden. De meeste partijen waren waren voor de komst van het HOM en meerdere raadsleden hadden het over 'een kans voor Zoetermeer'. Zo zei Lisette Meijer van VVD: "Het HOM is een kans op meer bruis in Zoetermeer, we krijgen een sterkere concurrentiepositie en het zal grote werkgelegenheid creëeren."

Amendementen en moties
Toch plaatsten een aantal partijen flinke vraagtekens. Zo werd er getwijfeld aan de uitwerking van de verkeerssituatie, de gezondheidsrisico's die de verwachte verkeersdruk met zich mee bracht en de invulling van het HOM. Dit resulteerde in een groot aantal amendementen en moties om het raadsvoorstel aan te passen. Zo was er een voorstel om de hoogwaardige kwaliteit te garanderen van de toekomstige retailers in het HOM, werd er geopperd voor een investeringsfonds om de beoogde inkomsten van het HOM te investeren in het Stadshart en de Dorpstraat en wilden verschillende partijen dat er een 'iconisch ontwerp' kwam voor het FOC. Ook wilde PvdA dat er een duidelijke exitstrategie kwam en vroeg D66 om een 'transfunctioneel gebouw' zodat wanneer het HOM uit de mode raakte, het pand nog voor andere doeleinden kan worden gebruikt. 

Dit was reden genoeg voor partijen als het CDA, SP en GroenLinks om flink te twijfelen aan het raadsvoorstel. Ingeborg ter Laak van het CDA merkte op: "Met zoveel ingediende amendementen en moties, is er wel vertrouwen in dit raadsvoorstel? Er wordt gezegd dat het voorstel hierdoor alleen maar beter wordt, maar door het voorstel zo erg op te moeten lappen met amendementen spreekt boekdelen over de kwaliteit van de plannen." 

De Planeten
Een belangrijk punt dat onderbelicht is geweest in de hele discussie rondom het HOM is de vereniging van eigenaren van woontorens De Planeten, die naast het Woonhart staan. Zonder hun steun, en niet iedere eigenaar in de drie torens is voor de plannen, kan roet in het eten gooien voor de komst van het HOM. Daarom kwam ook een amendementvoorstel: er kan pas een samenwerkingsovereenkomst getekend worden als er een principe-akkoord is bereikt met de eigenaren. 

Groen licht voor samenwerkingsovereenkomst
Uiteindelijk hebben de twijfels van SP, GroenLinks, CDA en lokale partij Zoetermeer Vooruit geen verschil gemaakt. Alle amendementen en moties werden zonder morren overgenomen door het College en uiteindelijk ook door een meerderheid van de raadsleden. Met 28 stemmen voor en 11 stemmen tegen, is er ja gestemd op de volgende stap in de ontwikkeling van het HOM: een samenwerkingsovereenkomst. 

Risco nemen
Meijer van de VVD maakte duidelijk dat het volgens haar niet ging om een stem voor het HOM, maar juist verder onderzoek. "We stemmen niet voor het definitief bouwen van het HOM, maar we stemmen voor de volgende stap en het verder uitwerken van de plannen. We gaan geen €2,5 miljoen investeren om alleen maar de mogelijkheid te onderzoeken, maar het is juist een enorme kans voor Zoetermeer. We moeten een risico durven nemen om toekomstige inkomsten niet mis te lopen als gemeente en te blijven vernieuwen."

Het valt te bezien of het bij verder onderzoeken blijft of dat de deur nu echt op een kier staat voor de komst van het HOM. Verwacht wordt dat voor de zomer de samenwerkingsovereenkomst gereed zal zijn. VJ houdt u hierover natuurlijk op de hoogte. 

Lees hier de reacties van Provast, initiatiefnemer van het HOM, en brancheorganisatie INretail die het raadsakkoord 'dom' en een 'farce' noemt.  

 

Bron: www.vastgoedjournaal.nl

 

 

 

 

FOC GEMEENTE ZOETERMEER GEMEENTERAAD HOLLAND OUTLET MALL HOM STADSHART ZOETERMEER