VJ Commentaar: Leegstandsboetes zijn hypocriet, onzinnig en nutteloos

5-9-2017

Het zat er al aan te komen, maar nu heeft de gemeente Amsterdam de eerste leegstandsboete van €5000 aan een woningeigenaar opgelegd. Die zal er geen nachtje minder om slapen, want in de tussentijd is zijn pand een veelvoud van de boete aan waarde gestegen.

Wat is er toch met die Amsterdamse gemeentebestuurders die denken dat zij de stad kunnen maken of breken? Niet zo lang geleden zijn bezitters van een woning op erfpachtgrond al over de tafel getrokken door hen een dure optie tot eeuwigdurende afkoop voor de neus te houden.

Schering en inslag
En nu is de leegstandsboete van stal gehaald. Een verhuurder van een woning moest €5.000 ophoesten vanwege het niet melden van de leegstand na zes maanden. Daar bovenop komt nog een dwangsom van 10 mille als de eigenaar niet alsnog met de gemeente in overleg gaat.

Dat zat er aan te komen. Vorig jaar december werd de betreffende leegstandsverordening voor het doelbewust leegstaan van woningen van kracht. De invoering had te maken met de vrees dat rijkaards hun dure woonhuizen in het centrum leeg laten staan gedurende de tijd dat zij elders op de wereld verbleven. Men vreesde Londense toestanden - zie foto boven van Evening Standard - waar het laten leegstaan van kapitale woonhuizen in dure wijken als Mayfair schering en inslag zijn.

Nieuw jasje
De leegstandsverordening is feitelijk in een nieuw jasje gegoten. Zo’n zestien jaar geleden was die voor het eerst geïntroduceerd om de leegstand in kantoren aan te pakken. De toenmalige wethouder Maarten van Poelgeest breidde die verordening uit in 2011 maar veilde later – na felle protesten – de scherpe kantjes er weer vanaf. Naar mijn weten is er destijds nog nooit een boete uitgedeeld aan een kantooreigenaar. Het was ook een rare boete: kantooreigenaren willen toch niets liever dat het pand is verhuurd? Het is nu voor het eerst dat er echt een leegstandsboete wordt opgelegd.

De leegstandsverordening is hypocriet, onzinnig en nutteloos. Hypocriet omdat de gemeente Amsterdam klaagt over het toenemend aantal toeristen in de stad, maar wanneer vaste bewoners in de tussentijd elders een goed heenkomen zoeken, is het weer niet goed. Die laten hun woning te lang leegstaan en dienen een boete te krijgen. En verhuren aan toeristen mag ook maar maximaal 60 dagen per jaar.

Het is onzinnig omdat ik de vrees voor lange rijen onbewoonde huizen aan de Amsterdamse grachten totaal niet deel. Daarvoor is de stad veel te dynamisch. Het is uiteraard voorstelbaar dat de vermogende bewoners in de winter afreizen naar zonniger oorden. Het verschijnsel dat rijke stedelingen de stad tijdelijk verlaten is van alle eeuwen. Al in de 17e eeuw verlieten rijke kooplieden in de zomers tijdelijk Amsterdam om de stank in de grachten te ontlopen. Daarom lieten ze buiten de stad fraaie buitenhuizen neerzetten. Het geld rolde toen al goed de vastgoedkant op.

Ten slotte zijn de boetes nutteloos omdat geen verhuurder of eigenaar zich zal aantrekken van die boete van €5.000. Een beetje miljoenenwoning is in het afgelopen jaar op zijn minst een tonnetje of wat in waarde gestegen.

Juist koesteren
Amsterdam mag zich gelukkig prijzen dat steeds meer vermogende, al dan niet buitenlandse particulieren in de hoofdstad willen vestigen: dat is goed voor de winkels, horeca en voor de belastinginkomsten van de stad. Want de OZB stijgt immers vrolijk mee met de woningprijs. Koester hen!

Rogier Hentenaar
Hoofdredacteur Vastgoedjournaal

Bron: www.vastgoedjournaal.nl