Eigenaar van een monumentenpand? Uw kosten gaan met 66% omhoog!

3-10-2016

Het wonen of werken in een monumentenpand wordt fors duurder in 2017. De reden hiervoor is dat eigenaren de onderhoudskosten niet meer fiscaal kunnen aftrekken. Eigenaren die monumentale panden gebruiken om te wonen of werken, of beleggers die in de panden investeerden, mogen vanaf 2017 geen kosten meer aftrekken voor een pand dat opgenomen is in het Rijksmonumentenregister. Er komt een summiere overgangsregeling, dat stelt adviseurs- en accountantsorganisatie Accon avm.

Bezitters van monumentale panden kunnen in 2016 nog 80 procent van de onderhoudskosten aftrekken tegen maximaal 52 procent. Daarmee betalen zij netto 60 procent van de totale onderhoudskosten. Per 2017 wordt dit 100 procent. Edwin Ufkes, Directeur Belastingadvies bij Accon avm: “In het Rijksmonumentenregister zijn 63.482 monumenten opgenomen. Eigenaren van deze panden gaan twee derde meer betalen aan zowel het jaarlijks onderhoud als het herstel op achterstallig onderhoud aan hun huis, kantoor of belegging. Dat kan het buitenschilderwerk zijn, vervangen van kozijnen maar ook verbeteringen zoals het vervangen van een oude keuken of aanbrengen van nieuwe muren. Dat gaat al snel om duizenden euro’s.”

 

Monumentenpanden minder aantrekkelijk

De gevolgen van deze maatregel zijn lastig in te schatten, maar het zal monumentenpanden minder aantrekkelijk maken. Ufkes: “Buiten kijf staat dat dit het investeren in monumentale panden minder aantrekkelijk gaat maken. Wie gaat opdraaien voor de kosten is nog maar de vraag. Het is niet ondenkbaar dat huurders in een monumentenpand deze verhoging van de kosten gaan terugzien. Of dat we een groei in het koopaanbod zien van monumentale panden, omdat eigenaren de onderhoudskosten niet zelf kunnen dragen. Overwogen kan worden om nog in 2016 kosten te maken, die voldoen aan de voorwaarden voor de aftrek”.

Bekijk hier of uw pand in het register staat en of deze maatregel ook voor u geldt.

 

Bron: www.vastgoedjournaal.nl

 

 

 

 

 

 

 

KANTOOR MONUMENTENPAND ONDERHOUD RIJKSMONUMENTENREGISTER