BREAKING: Hoge Raad kan streep halen door verhuurdersheffing

HogeRaad

12-1-2017

De in 2013 door minister Blok ingevoerde verhuurdersheffing zit juridisch niet goed in elkaar. De heffing valt ongunstig uit in gevallen waarin sprake is van meerdere eigenaren.

Dat schrijft het FD volgens een nog niet gepubliceerde advies van advocaat-generaal Peter Wattel aan de Hoge Raad. Het advies gaat over een cassatiezaak tegen de ingevoerde verhuurdersheffing die geldt voor verhuurders met meer dan tien sociale huurwoningen.

De heffing komt volgens het advies willekeurig ten laste van een van de eigenaren, die daarna minder gebruik kan maken van de vrijstelling voor de verhuurdersheffing dan zijn mede-eigenaren, aldus de krant.

Kwestie
De cassatiezaak draaide om de kwestie waarbij een belastingplichtige die in 2013 met twee broers in gelijke delen eigenaar was van dertien huurwoningen bezwaar maakte tegen de verhuurdersheffing. Hij werd aangeslagen voor de verhuurdersheffing omdat ook de WOZ-beschikking van de gemeente voor de dertien woningen op zijn adres werd bezorgd.

Der belastingplichtige in deze cassatiezaak stelt dat er sprake is van ongelijke behandeling van gelijke gevallen bij het opleggen van de verhuurdersheffing. Dat is discriminatie vindt hij.

Wattel stelt dat de belastingplichtige hier een terecht punt heeft. Hij constateert dat er bij de verhuurdersheffing op meer fronten sprake is van willekeur.  

Voorbeeld willekeur
Zo noemt Wattel in het FD het volgende voorbeeld: Stel dat iemand mede-eigenaar is van tien huurwoningen en daarnaast vier huurhuizen in zijn eentje bezit. Als deze huizenbezitter de geadresseerde is van WOZ-beschikkingen voor de woningen die gedeeld eigendom zijn, moet hij verhuurdersheffing betalen over vier huizen. Een mede-eigenaar van de tien woningen die daarnaast in zijn eentje nog tien huizen bezit en verhuurt, hoeft daarentegen geen heffing te betalen.

Aangenomen wordt dat de Hoge Raad het advies van de Advocaat-Generaal volgt.

Bron: www.vastgoedjournaal.nl

 

 

 

 

 

HOGE RAAD MINISTER BLOK VERHUURDERSHEFFING