CPB: mogelijk helft minder kantoren

2-3-2017

AMSTERDAM - In de toekomst zullen veel minder kantoren nodig zijn dan nu, stelt het CPB. In een van de scenario’s heeft Nederland in 2050 nog maar de helft van de huidige kantoorruimte nodig.

 

Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de studie ‘De toekomst van kantoren’. Hoofdconclusie van het donderdag gepresenteerde rapport is dat - puur in vierkante meters gerekend - Nederland op het ogenblik al voldoende vierkante meters kantoorruimte heeft.

Wanneer uitgegaan wordt van een scenario met een sterke economische groei, bedraagt de kantoorbehoefte in 2050 ongeveer 48 miljoen vierkante meter. Dat is 95% van de omvang van de huidige kantorenvoorraad.

In het lage groeiscenario daalt het totale aantal banen én het aandeel kantoorbanen door minder groei in de zakelijke dienstverlening. Dan zou in 2030 de kantoorbehoefte 67% bedragen van het huidige niveau. In 2050 zou dan nog maar 54% van de huidige meters benodigd zijn.

Het aantal benodigde vierkante meters kantoorruimte verschilt per provincie en regio. In het hoge groeiscenario zouden tekorten kunnen optreden in de provincies Flevoland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland.

Het PBL en het CPB merken wel op dat nieuwbouw nodig blijft omdat bestaande kantoorgebouwen en kantoorlocaties verouderen of anderzins niet meer aantrekkelijk zijn. Met name goed bereikbare locaties met een groot en divers voorzieningenaanbod in de nabijheid lijken potentie te hebben, aldus de opstellers van het rapport.

Bron: www.telegraaf.nl