CONTACT

Aangenaam kennis te maken

Foto_Edward

Edward Davis:

"Leegstandsbeheer heeft naast de voordelen voor de eigenaar zoals lagere verzekeringspremie, het voorkomen van bestuurlijke boetes en een betere presentatie van hun pand, ook een sociaal aspect. Door panden niet leeg te laten staan, draagt een vastgoedeigenaar bij aan de leefbaarheid van de omgeving. Daarbij is het een mooie gelegenheid om jonge ondernemers een steuntje in de rug te geven bij hun eerste schreden op het ondernemerspad. Zij kunnen immers tegen zeer betaalbare kosten tijdelijk een pand gebruiken.

Zelf vind ik het een ontzettend leuke uitdaging om een goede match te vinden tussen vastgoedeigenaar en bruiklener. Als beide partijen tevreden zijn is mijn missie geslaagd."

Wilt u meer weten of een afspraak maken?
Dat kan! Wij bespreken met u graag de mogelijkheden.

Nationaal Leegstandsbeheer BV

Bezoek- en postadres:
Nieuwe Parklaan 17
2597 LA | Den Haag

Telefoon : 070 – 7 11 33 22
E-mail : sales@nlbeheer.nl