VASTGOEDEIGENAAR

Leegstand en creëren huurders

Wanneer er niet direct een koper of huurder zich meldt zoekt NL Beheer naar partijen die tegen een vergoeding tijdelijke gebruik willen maken van uw vastgoed. In eerste instantie gebeurt dit onder tijdelijke contracten op basis van bruikleen. Door dit tijdelijk gebruik is uw object bewaakt en behoudt het zijn aanzicht voor de buurt. Tevens hebt u een extra kans op een huurder.

  • Jonge ondernemers die nog geen lange verbintenissen aan kunnen gaan maar die op termijn wel een ingroeihuur kunnen en willen aangaan zijn een goede tijdelijke oplossing voor uw kantoor- of bedrijfspand
  • Pop-up stores willen graag gebruik maken van uw leegstaande winkels voor een tijdelijke outlet of voor het plaatsen van ruitreclame.
  • Bewoning kan voor vastgoed dat zich hier voor leent een goede optie zijn.

Voor u als eigenaar heeft deze vorm van leegstandsbeheer veel voordelen:

  • Schade aan uw pand of calamiteiten worden direct opgemerkt. Denkt u aan onvoorziene lekkages e.d. Wanneer er niemand is zal de schade groter worden.
  • Uw pand is bewaakt en ziet er representatief uit, hetgeen de bezichtigingen van de makelaar ten goede komt.
  • De overeenkomsten zijn opzegbaar met een termijn van 1 maand. Dit is uitermate gunstig als er sprake is van een huurder / koper daar de bruiklener er binnen erg korte tijd uit kan zijn.
  • Meer kans op een huurder: Wij creëren deze als het ware “van onderaf”
  • Als eigenaar ontvangt u vanaf het begin een financiële tegemoetkoming per bruiklener, zodat de kosten gedrukt worden